Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

A K T U A L N O Ś C I - sprawy bieżące

1.EGZAMINY dla sędziów i obserwatorów w Okręgu : dnia 28.09.2012 r.,godz.16.15,stadion Stali ul.Kusocińskiego w Ostrowie- test kondycyjny, piątek szkoła - test pisemny, sędziowie klasy:" O " , " A " dnia 29.09.2012 r.,godz. 9.15, szkoła - test pisemny, sobota stadion - test kondycyjny sędziowie klasy " B " ,próbni dnia 29.09.2012 r., szkoła - obserwatorzy Okręgu - test pisemny Dalsze szczegóły zostaną podane kierownikom grup szkoleniowych przez Przew.Komisji Szkoleniowej. 2.W dniu 04.09.2012 r.odbyły się egzaminy konkursowe dla sędziów IV ligi WZPN w Koninie oraz egzaminy zaliczeniowe dla sędziów III ligi WZPN. W dniu 11.09.2012 r. odbyły się egzaminy konkursowe dla sędziów III ligi w Bydgoszczy z udziałem sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - Kujawsko-Pomorskiego - Pomorskiego oraz Zachodnio-Pomorskiego.Sędziowie III ligi KS KOZPN egzaminy zaliczyli pozytywnie. 3.W dniu 31.08.2012 r.odbyły się zaległe egzaminy dla sędziów,którzy w przeszłości z różnych przyczyn nie mieli go zaliczonego.W egzaminie nie wziął udziału sędzia Marcinek Dominik,który do czasu jego zali- nia nie będzie obsadzany w zawodach,podobnie jak pozostali nieobecni, urlopowani względnie przebywający na zwolnieniu lekarskim . 4.Skreślenia : kol.Spychalska Natalia / własna prośba / ,sędzi próbna. 5.Licencje sędziowskie : nadal nie złożyli w siedzibie KS niezbędnych dokumentów licencyjnych n/wym.sędziowie: Fiszbach Andrzej.Michalak Paweł,Kamińska Angelika oraz Szczepaniak Paweł.Do czasu przekazania dokumentów nie będą obsadzani do prowadzenia meczy. 6.Wymienieni sędziowie rzeczywiści kol.Chmielarczyk Piotr,Idziorek Sławomir,Miłek Łukasz,Wojciechowski Tomasz nie zapłacili obowiązujacej składki na K F P w wysokości 52 zł.Termin upłynął 31.03.br. Zgodnie z komunikatem 2/2012 ustala się ostateczny termin zapłaty do 30.09.br.Brak wpłaty spowoduje złożenie wniosku o skreślenie z szeregów sędziów. 7.Kierownicy grup szkoleniowych rozprowadzają czasopismo "Sędzia" nr 3 w cenie 6 zł. Do kupna zobowiązani są wszyscy sędziowie czynni oraz obserwatorzy. Odpowiedzi na zawarty w piśmie test szkoleniowy należy oddać kier.grupy najpóżniej do dnia egzaminu tj.28-29.09.br.,który z kolei przekaże ten materiał Przew.komisji szkoleniowej KS . Przypomina się,że odpowiedzi winny zawierać stronę,artyk.,punkt,kropkę itp.Dopiero wtenczas odpowiedż jest pełna i będzie zaliczana.O powyższej zasadzie należy przypomnieć przede wszystkim sędziom próbnym. 8.Przypomina się sędziom czynnym oraz obserwatorom o przekazaniu rozliczenia z pobranych delegacji na zawody u ref obsad. Wszelkie planowane urlopowania / z różnych przyczyn / należy zgłaszać ref.obsad w terminie 14-dni przed wolnym /telefonicznie,e-mailem/,obligatoryjnie przesłać dodatkowo pismo do KS. Póżniejsze urlopowania mogą wynikać wyłącznie z przyczyn nagłych,nieprzewidzianych,które również należy zgłosić a następnie przesłać usprawiedliwienie.
Autor:wk