Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

SPRAWY BIEŻĄCE - WYBORY - SKŁADKI KFP , FD

 Harmonogram zebrań w poszczególnych grupach członkowskich :

1. dnia  09.05.2012 r   - środa     -    godz. 18,00                Krotoszyn                 szkoła ul.Plac Szkolny 9

2.           10.05.                 czwartek                 18,30               Ostrów Wlkp.           szkoła ul.Tuwima

3.           11.05                  piątek                      18.00               Kalisz                        szkoła ul.Legionów

4.           14.05                  poniedziałek          18,00               Kępno                       sala klubu "Polonia" przy stadion

5.           16.05.                 środa                      18.00               Jarocin                      sala Bractwa Strzeleckiego/ul.Bractwa Strzeleckiego 1/

 

6.           22.05.                 wtorek                      17,30              Dobrzyca                   sala Restauracji ul.Rynek

  Ramowy program zebrania  wyborczego delegatów na ZEBRANIE WYBORCZE ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW

==========================================================================================

 1.Otwarcia dokonuje kierownik grupy szkoleniowej

 2.Wybór przew.zebrania,protolanta

 3.Przedstawienie programu zebrania

 4.Wybór komisji mandatowo-wyborczej,która sprawdzi liste obecności / wyłożona na sali,celem podpisania obecności /,

    następnie umieści na liście zgłosonych kandydatów na delegatów , komisji uchwał i wniosków

5.Zgłaszanie kandydatów na delegatów w liczbie 1 delegat na 5 członków grupy 

6.Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają sędziowie rzeczywiści,po opłaceniu składki na KFP/nieczynni oraz KFP i FD

                                                                                                                                                                               cznni /.

7.Bierne prawo wyborcze posiadają ustępujący członkowie Zarządu nie wybrani delegatami na Zebranie Wyborcze.

   - sprawozdanie komisji mandatowej

8.Wybór komisji skrutacyjnej 

9.Przygotowanie kart do głosowania,rozdanie,policzenie

10.Dyskusja

11.Ogłoszenie wyników

12.Zakończenie zebrania

Uwagi dodatkowe :

  1,Prawo stanowiace przysługuje sędziom grupy szkoleniowej

  2.Prawo udziału w zebraniu z głosem doradczym przysługuje  Ustępującyn członkom Zarządu KS,władzKOZPN,gościom

  3.Powiadomienie sędziów czynnych o zebraniu następuje w sposób dotychczs praktykowany t.kurenda,telefon,internet itp.,

     natomiast sędziów nieczynnych  poprzez powoadomienie osobiste przez kier,grupy,listownie.

  4.Zebranie jest prawomocne jeżeli w  pierwszym terminie uczestniczy  min.50 procent wszystkich sędziów  rzeczywistych

     czynnych i nieczynnych mających opłacone składki. O ile brak kworum todrugie zebranie w tym samym miejscu,dniu

     jednak 1/2 godziny póżniej.Zebranie jest prawomocne  bez względu na liczbę obecnych.

 5.Proporcja wyboru delegata w liczbie 1 delegat na 5-ciu sędziów liczy się do ilości sędziów rzeczywistych posiadających

    w pełni opłacone składki na dzień 08.05.br. Póżniejsza wpłata nie zmieni wyliczonej ilości delegatów i nie pozwoli na

    czynne i bierne prawo wyborczego danego sędziego.

6.Przy wysuwaniu kandydatur na delegatów należy brać pod uwagę : 

   -przydatność do pracy spotowej i społecznej,dotychczasowe zaangażowanie,dyspozycyjność,aktywność szkoleniową,

    warunki i możliwości gwarantujące wykonywanie powierzonych obowiązków, zdyscyplinowanie itp.

7.Wybory delegatów odbywają się tajnie,chyba,ze minimum2/3 delegatów postanowi, ze jawnie.

8.Wybór następuje zwykłą większością głosów.Przy równej liczbie następuje głosowanie dodatkowe.

9.W głosowaniu tajnym umieszcza się kandydatów na liście alfabetycznie

10.Głosy oddane,na których będzie większa liczba osób od ilości wybieranej,głosy dopisane na liście są nieważnymi..

 

   Składki na K F P dotychczas nie uregulowali              / ostateczny termin zawsze 31.03. /

   Brajer Maciej,Chlasta Mieczysław,Chmielarczyk Piotr,Grzelak Grzegorz,Idziorek Sławomir,Jędrzejewski Łukasz,Miłek Lukasz,

   Siwak Piotr,Styś Bartłomiej,Wojciechowski Tomasz,ZmysłowskiRadosław.

   Składki na FD dotychczas nie uregulowali następujący sędziowie :

   Brajer,Drygas,Farbicki,Jeziorski,Józefiak,Kędzia,Kmiecik,Krajewski,Kokot,Lewandowicz,Marcinek A.,Marucha A.,Michalak P.,

   Mielcarek,Nowak Grzegorz,Nowak Bartłomiej ,Nowakowski,Szczepaniak,Włoch,Dominiak M.,Kuszaj,Mikołajczak P.,

   Nikodem,Szymczak P.,oraz sędziowie próbni przyjęci z naboru 2012 / probni w wysokości 50 zł. /

 

 

Autor:rm